برچسب ها بـ ‘تعامل فرهنگی’

سی ویژگی انسان عقلانی

شنبه, 28 آوریل, 2018

1. در روز حداقل يك بار بگويد: نه!
2. كمتر از كسي تقاضايي داشته باشد و عمدتا به همت، فكر، برنامه ريزي و زحمات خود اتكا كند.
3. در موضوعاتي كه اطلاعات كلي دارد، اظهار نظر نكند.
4. دغدغه كانوني زندگي او، بهترين عملكرد در حرف هاش باشد.
5. به استقبال كسي برود كه با او تفاوت يا حتي تضاد فكري دارد.
6. بدون اجازه قبلي از كسي، سخن او را به شخص ديگري بازگو نكند.
7. زباله را به خيابان و از اتومبيل به بيرون پرت نكند.

8. با رعايت حروف اضافه و با نهايت دقت”نقل قول” کند.
9. دائما در حال تغيير و بهتر شدن باشد، به طوري كه اطرافيان تغيير را حس كنند.
10 . از اينكه ديگران را به خود و افكار خود دعوت كند، چه مستقيم چه غيرمستقيم پرهيز كند.
11 . براي محيط جنگل كه به مه، نم نم باران و رن گهاي زنده طبيعت آميخته شده،وقت بگذارد.
12 . اين ظرفيت را در خود ايجاد كند كه واكنش به ديگران را حتي تا پنج سال به تأخير اندازد.
13 . حدود 10 درصد از وقت، انرژي و تخصص خود را رايگان صرف جامعه كند.
14 . در حرفه هایي كه تخصص ندارد، مسئوليت نپذيرد.
15 . خوشبختي را با راحتي و مصر فگرايي مساوي نداند.
16 . هر دو سال يك بار، با ارزيابي كا رها و رفتارهاي خو د به اشتباهات گذشته پي برده و خود را اصلاح كند.
17 . با عبارت”من اشتباه کردم” به صلح دائمی برسد.
18 . حريم شهروندان را رعايت كند: در نظم صفوف، خود پرداز بانك، پارك كردن،نزاكت عمومي، عابر پياده، صحبت           آرام.
19 . آنقدر براي قواي فكري و روحي خود وقت گذاشته باشد تا نياز به تاييد و تمجيد ديگران در خود را در يك دوره             پنج ساله به صفر برساند.
20 . از رفتن به تئاتر به عنوان منبعي براي رشد و شكوفايي خود استفاده كند چون تئاتر قدرتمن دترين نمايش               تواناييهاي انسان هاست.
21 . در هر نوع تصميم گيري از خريد دمپايي تا مسائل جدي حرف هاي، راه هاي مختلف را مكتوب كند، مطالعه            كند، مشورت كند و با دقت 90 درصدي به نتيجه برسد.
22 . با عمل خود به ديگران نشان دهد كه تفاوت ميان هشت و هشت و يك دقيقه را مي داند.
23 . در روز حداقل از پنج نفر قدرداني كند: به خاطر نزاكت، اخلاق، دانش و خلاقيت آن ها.
24 . قبل از قضاوت كردن در مورد فردي، حداقل 10 ساعت با او تعامل فكري رودررو برقرار كند تا با جهان او آشنا            شود.
25 . ناراحت شدن از توانايي ها، ظرفيت ها و برتري هاي ديگران را در خود به تعطيلي بكشاند.
26 . اجازه دهد افراد، سخن خود را تمام كنند.
27 . به موسيقي به عنوان يك منبع تمركز، آرامش و خوداكتشافي نگاه كند.
28 . حداقل 20 درصد وقت خود را صرف توسعه فردي، فكري، اخلاقي و مدني كند.
29 . در صحبت كردن، يك سوم سؤال كند و دوسوم قضاوت. بعد از پنج سال، پنج ششم سوال و يك ششم قضاوت.
30 . حداقل يك ساعت در رو ز مطالعه كند.

از دکتر محمود سریع القلم

آلودگی 4

شنبه, 17 ژوئن, 2017

بد نیست به جمع بندی این بحث بپردازیم.
در طول تاریخ بشریت همیشه مردم دنیا متاثر از فرهنگ قدرت برتر روز بوده اند،مثل ایران باستان،امپراتوری روم و اکنون آمریکا.
در زمانهای گذشته این تاثیر پذیری کند و انتقال اطلاعات با تانی و در زمان طولانی بود و از طریق سفرها و نقل دیده ها در بازگشت صورت می پذیرفت.
در زمان معاصر تکنولوژِی اطلاعات و اینترنت و دنیای مجازی سرعت تبادل اطلاعات و میزان تاثیر پذیری را به نحو اعجاب انگیزی بالا برده است.
پس تاثیر پذیری فرهنگی از جوامع به اصطلاح ابرقدرت امری است با سابقه مکرر در طول حیات بشریت و در زمان معاصر با سرعت بالا،اما نکته بسیار مهم این است که این امر یکطرفه است یا دوطرفه؟
به عبارت دیگر تعامل و تبادل فرهنگی توسط صاحبان و وارثان فرهنگ های قوی نه تنها به یک ملت اعتماد به نفس و شخصیت بعنوان یک بازیگر جهانی را می دهد،بلکه باعث پدید آمدن لایه های جدید فرهنگی پیش برنده تعالی و پیشرفت همه ساکنین این کره خاکی می گردد.
با نباید ها و ایجاد موانع نمی توان جلوی دریافت اطلاعات و تاثیر پذیری فرهنگی را گرفت،بلکه باید ابتدا فرهنگ غنی خود را پالایش نموده و سپس در یک رقابت و تعامل فرهنگی به ارتقای فرهنگ دنیا(که خودمان نیز جزیی از آن می باشیم) اقدام نماییم.
اگر ما با این پیشینه قوی مذهبی و ملی خود به نقش و مسئولیت خود در حل معضلات فرهنگی کشورمان در قدم اول و سپس کمک به جهش فرهنگی بشریت ننماییم،تنها باید خود را مقصر دانسته و دلواپس عدم رضایت خداوند سبحان باشیم.