برچسب ها بـ ‘تحول’

کلید توسعه ایران 12

چهار شنبه, 20 نوامبر, 2019

به باور بنده،ما نمی توانیم هیچ تحولی را در کشور پیش ببریم،مگر اینکه توسعه را از حوزه آموزش آغاز کنیم.
اگر در یک عبارت بخواهم بگویم که ایرانیان چرا توسعه نیافته اند،باید پاسخ را در این عبارت جستجو کرد که: ما جامعه بی کودکی هستیم.
در واقع جامعه ایرانی،جامعه فاقد کودکی بوده است و به همین علت فرایند توسعه در جامعه ما شکل نگرفته است. چون ما ایرانیان از نوزادی به پیری رسیده ایم!
در واقع بیشتر برنامه ها و احکام قانونی آنها در خصوص حوزه های زیربنایی نظیر سدسازی،راه،برق،آب،مخابرات و مواردی از این دست است و بعد در مورد آموزش عالی و کمتر در مورد آموزش ابتدایی.
بر اساس دیدگاه بسیاری از روانشناسان،بیش از 80% از ظرفیت های دوران کودکی قبل از دبستان قابل هدایت و مدیریت است و تنها ممکن است 20% از آن در دبستان شکل بگیرد

کلید توسعه ایران 6

چهار شنبه, 2 اکتبر, 2019

آموزش و پرورش در بحث تمدن چه نقشی بازی می کند؟
رابطه جالبی هم بین فرهنگ و آموزش و پرورش وجود دارد. فرهنگ که از سویی روح تمدن است،باید دید که با آموزش و پرورش چه نسبتی دارد؟
ما هم بایدفرهنگمان را به کودکانمان بدهیم و هم بایدخودفرهنگ را به جلو حرکت بدهیم و دگرگونش کنیم. اینطور نیست که فرهنگ ثابت باشد و فقط لازم باشد که انتقال پیدا کند،بلکه فرهنگ خودش هم باید رشد کند.
حال باید پرسید که این امر یعنی تحول فرهنگ کجا باید انجام شود؟ این را چه کسانی باید انجام دهند؟ یکی از منابع مهم در این رابطه آموزش و پرورش است.
نسبت تعلیم و تربیت با فرهنگ به این صورت است که اگر ما فرهنگ را یک ارگانیسم ببینیم،مغز آن آموزش و پرورش می شود.به این ترتیب، هم آموزش و پرورش وابسته به فرهنگ است و هم فرهنگ وابسته به آموزش و پرورش است.
آموزش و پرورش وابسته به فرهنگ است چون می خواهد آن را به دست نسل نو بدهد، فرهنگ نیز وابسته به آموزش و پرورش است،زیرا باید به دست آن در فرهنگ تحول رخ دهد.

وقت آن رسیده که….. 2

شنبه, 1 جولای, 2017

ایرانی عارف بود و یزدان پرست،
ایرانی دروغ را بسیار ناخوش می دانست و مادر همه پلیدی ها،راه فقط یکی بود و آنهم راه راستی،
ایرانی آب را هدر نمی داد و آلوده نمی کرد،
درخت و طبیعت وجودی مقدس برای ایرانی بود،
ایرانی تقویت نیروی بدنی و نیروی اندیشه را دو رکن اصلی انسانیت خود می دانست،
ایرانی آبادگر بود و کار و تلاش را عبادت یزدان پاک می دانست،
ایرانی مهربان بود و مهمان نواز و گشاده رو،
ایرانی هنرمند بود و هنردوست،لطیف و خشن نواز،
ایرانی ضحاک کش بود و ظالم ستیز،
ایرانی دادگستر بود و همنوع نواز و مدافع مظلومین،
ایرانی آباد کننده زمین بود و پیامبر رفاه و سعادت بشریت،
ایرانی عامل تحول و تربیت همه وحشیانی بود که به سرزمینش حمله کردند و به ظاهر مغلوبش کردند،
ایرانی شهره بود در عالم به آدمیت و نگین حلقه بشریت .
آیا تاریخ گواه این ادعا ها نیست؟
پس چرا اکنون اینگونه نیستیم؟