برچسب ها بـ ‘تئوری انتخاب’

سواد زندگی 1

یکشنبه, 24 فوریه, 2019

“دکتر ویلیام گلاسر، روان شناس برجسته آمریکا و جهان و بنیان گذار “تئوری انتخاب”در تحقیقات مستمری که بیش از نیم قرن طول کشید، دریافت که روان شناسی سنتی که مبتنی بر “کنترل بیرونی” است ، مبدأ بسیاری از مشکلات انسان ها چه در سطح فردی و چه درسطح خانوادگی و اجتماعی است. وی محور تحقیقات علمی خود را یافتن پاسخ به این سؤال قرار داده است که “چرا انسان ها در روابط خود با دیگران ناخشنود هستند؟” بنابراین کوشید روش جدیدی را در روان شناسی و ارتباطات انسانی پیدا کند و در نهایت به “تئوری انتخاب” رسید.

کنترل بیرونی که مبنای روان شناسی سنتی است، هنوز هم به طور گسترده در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد.
کنترل بیرونی می گوید: شما می توانید دیگران را کنترل کنید.
حتی فراتر از این ، می گوید: شما حق دارید دیگران را کنترل کنید.
باز پا فراتر می گذارد و می گوید: شما وظیفه دارید دیگران را کنترل کنید.

بر این اساس، روان شناسان معتقد به کنترل بیرونی همواره کوشیده اند راه هایی برای کنترل رفتارهای دیگران بیابند و مثلاً مکانیزم های تنبیه و تهدید و تشویق را طراحی کرده اند تا افراد بتوانند با آنها ، دیگران را کنترل کنند.

این کنترلگری، الزاماً با اهداف منفی همراه نیست و بسیاری از اوقات، خیرخواهانه هم هست، مانند پدر و مادری که می خواهند بر فرزند خود اعمال سلطه کنند یا معلمی که می خواهد رفتارهای اخلاقی و درسی دانش آموزانش را اصلاح کند.
تئوری انتخاب ؛ علت اصلی ناخشنودی انسان ها چیست؟ و چه باید کرد؟
اما واقعیت این است که در نظر دکتر گلاسر و همکارانش ، کنترل بیرونی فقط اثر کوتاه مدت دارد و تغییر ذاتی در رفتار آدم ها ایجاد نمی کند به طوری که به محض حذف عوامل کنترلگر ، افراد به رفتارهای پیشین رجوع می کنند. بنابراین باید در صدد راهی بود که انسان ها بدون نیاز به عوامل کنترل بیرونی، رأساً به رفتارهای بهنجار مبادرت کنند.

اینجاست که پای “تئوری انتخاب”، به میان می آید. تئوری انتخاب می گوید که همه انسان ها، رفتارهای خود را خودشان انتخاب می کنند و فشارهای بیرونی، در نهایت محکوم به شکست هستند. این تئوری قائل به این است که حتی رفتارها و احساساتی مانند خشم و افسردگی نیز، محصول انتخاب مستقیم یا غیر مستقیم خود ما هستند هر چند که بعد از وقایع ناگوار بیرونی حادث شوند.

مقالات 25

یکشنبه, 1 نوامبر, 2015

عرفان غرب و عرفان شرق 5

به بررسی نوع نگاه دیگری از روانشناسی نوین در غرب می پردازیم : “تئوری انتخاب”.
در این نوع نگاه به زندگی؛عقیده بر این است که موفقیت و شکست ما در فرایند فعالیت های حرفه ای،اقتصادی،تحصیلی و اجتماعی به دلیل توانمندی یا ناتوانمندی و داشتن مهارت و تحصیلات و یا نداشتنش نیست،بلکه به دلیل منش و روشی است که برای رسیدن به اهدافمان انتخاب می کنیم. نود و پنج درصد از آنچه در زندگی به دست می آوریم ،دانستن این است که چه می خواهیم؟
کسانی که نمی دانند واقعا چه می خواهند یا می دانند اما نمی دانند از چه راهی وارد شوند،دستاورد شگرفی نخواهند داشت.اگر ندانیم چه می خواهیم،باید در پس چه باشیم و اگر به موقعیتی دست یافتیم،از کجا بدانیم خواسته واقعی ما همان بوده است؟
این تئوری با ارائه روش های پیشنهادی خود ما را برای دستیابی به اهداف تازه راهنمایی می کند.
مروج و مبلغ این تئوری در ایران آقای دکتر علی صاحبی می باشند که در کتاب “زندگی در صدف خویش گهر ساختن است” به توضیح وتشریح این تئوری پرداخته اند.ایشان در این کتاب آورده اند که:
بهترین اصلاح گرانی که جهان تاکنون به خود دیده است کسانی بوده اند که تغییر و اصول تغییر را از خود شروع کرده اند.مهاتما گاندی می گوید:ما خود باید در مرکز تغییری باشیم که در جستجوی آنیم.
و تولستوی می گوید:هرکسی در خصوص تغییر دادن جهان فکر می کند،ولی کمتر کسی است که در باره تغییر خودش بیاندیشد. در نهایت ایشان نتیجه می گیرد که:
1 – هیچ کس نمی تواند فرد دیگری را تغییر دهد.
2 – برای ایجاد تغییر،اکثر افراد نیاز دارند که”شیوه نگاه” و “برداشت”خود را به طور جدی مورد بازبینی و تجدید نظر قرار دهند.