برچسب ها بـ ‘بیحاصل’

اتلاف عمر

شنبه, 13 اکتبر, 2012

با کوله باری از تجربه و شوقی وافر به انجام خدمتی،بیحاصل روزگار را می گذرانم.

نصیحتم می کنند که:نمان و برو.

می گویم:کجا؟من ریشه در این خاک دارم.هیچ جا جز همینجا آرام نخواهم داشت.

می گویند:پس بسوز و بساز.

ومن یاد حرف عزیزی می افتم که از مرحوم پدرش نقل می کرد که هروقت از او می پرسیدند :چه می کنی؟

می گفت : در حال ضایع کردن عمر خود هستم!