برچسب ها بـ ‘بنده’

تصویر نوشته 93

سه شنبه, 6 نوامبر, 2018

چگونه زندگی می کنی؟

شنبه, 28 می, 2016

باید دنیا را کمی بهتر از آنچه تحویل گرفته ای،تحویل دهی
خواه با فرزندی خوب
خواه با باغچه ای سرسبز
خواه با اندکی بهبود شرایط اجتماعی
خواه با حل مشکلی هرچند کوچک از بنده ای
و اینکه بدانی
حتی فقط یک نفر با بودن تو ساده تر نفس کشیده است
این یعنی:
تو موثر بوده ای!

ما توبه شکستیم!

دوشنبه, 8 دسامبر, 2014

ما توبه شکستیم
رفتیم و به میخانه نشستیم
بر موعظه زاهد و عابد ،کمر عقل شکستیم
چون باز ز بند و می و میخانه برستیم
صد عهد دگر با کرم یار خطاپوش ببستیم
باز توبه شکستیم
باز عهد ببستیم
صدبار دگر گر شود این دایره تکرار
هرگز نشود خسته خدایی که تورا خلق نموده است
تنها طلبش از تو بود خالصی دل
دوری ز ریا و دغل و حیله و تزویر
او مشتری صدق و صفای دل بنده است
ارباب کرم،چشمه بخشندگی و رحم تمام است
او رحمت عام است
او رحمت عام است

جواب خدا را چه باید داد؟

سه شنبه, 28 می, 2013

جواب عشق خدا به خودمان را،

نباید به خود او داد

بلکه باید

به سایر بنده هایش داد!؟

خدا با ماست

اما اگر ما با او نباشیم

از ما نمی رنجد

به شرط اینکه با بندگانش باشیم

خدا عاشق است و عاشقان را دوست دارد

عارفانه ها 34

چهار شنبه, 12 دسامبر, 2012

ابراهیم ادهم گفت:وقتی غلامی خریدم.

گفتم:چه نامی؟ گفت: تا چه خوانی.

گفتم :چه خوری؟ گفت:تا چه دهی.

گفتم: چه پوشی؟ گفت: تا چه پوشانی.

گفتم: چه کنی؟ گفت: تا چه فرمایی.

گفتم: چه خواهی؟ گفت: بنده را با خواست چه کار است!

پس با خود گفتم:

ای مسکین!تو در همه عمر خدای را،اینچنین بنده بوده ای؟

 

عطار نیشابوری

عاشقانه ها 29

یکشنبه, 11 نوامبر, 2012

فاش می گویم و از گفته خود دلشادم

بنده عشقم و از هردو جهان آزادم

نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار

چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم

ارزش آدمها

شنبه, 10 نوامبر, 2012

راستی ارزش آدم ها به چیست؟

از مردن چه کسی ناراحت شویم و در سوگش بنشینیم؟

به نظر من ارزش هرکس در میزان اثرگذاری اش در بهبود زندگی دیگران است.

اگر فعالیتهای من نوعی لحظه ای آرامش و یا لبخند رضایتی بر لب بنده ای از بندگان خداوند را بیاورد ،ارزش دارم و در غیر اینصورت خیر.

عبادت به جز خدمت خلق نیست

کسب این ارزش و عزت نزد خداوند هم به حرف و شعار نیست.ببینید حرف و عمل چه کسی خوشحالتان می کند و چه کسی مایه رنجش شماست.

آنگاه معلوم می شود که چه کسی لرزش دوست داشتن دارد.

 

خدا تنهاست

شنبه, 18 آگوست, 2012

دلم برای غریبی و تنهایی خدا می سوزد!

چقدر تنهاست…..

ما بنده ها را هم که خلق کرد تا از تنهایی درش بیاوریم

از همان هابیل و قابیل دو دسته شدیم.

یک دسته که به دشمنی با او پرداختیم

و دسته دوم هم تا دیدیم سمبه دشمنان خدا پرزور است یا به آنها ملحق شدیم و یا فرار را بر قرار ترجیح دادیم و خودمان را نجات دادیم تا در این چند روزه عمر عافیت طلبانه بچریم!

این وسط تعدادی روی اصول خود ماندند و جنگیدند و جان بر سر آنها گذاشتند.

چه حالی می کند خدا با این جماعت بسیار اندک!؟