برچسب ها بـ ‘برخیزیم’

تکه های ناب 32

چهار شنبه, 19 دسامبر, 2018

ما هم به ذهن سلیم و هم قلب نیازمندیم ،شکوه زندگی این نیست که هرگز به زانو در نیائیم ،در این است که هر بار افتادیم دوباره برخیزیم.

نلسون ماندلا