برچسب ها بـ ‘بارالها’

همراه عارفان 6

چهار شنبه, 21 آگوست, 2019

🌷بارالها🌷

🌹از كوي تو بيرون نشود پاي خيالم،
🌷نكند فرق به حالم
🌹چه براني،
🌷چه بخواني،
🌹چه به اوجم برساني
🌷چه به خاكم بكشاني
🌹نه من آنم كه برنجم،
🌷نه تو آني كه براني

🌹نه من آنم كه ز فيض نگهت چشم بپوشم،
🌷نه تو آني كه گدا را ننوازي به نگاهي،
🌹در اگر باز نگردد، نروم باز به جايي
🌷پشت ديوار نشينم چو گدا بر سر راهي
🌹كس به غير از تو نخواهم
🌷چه بخواهي چه نخواهي
🌹باز كن در كه جز اين خانه مرا نيست پناهي

🌷✨🌷✨🌷✨🌷✨

دعا

یکشنبه, 5 می, 2013

بارالها،مرا وسیله صلح و آرامش قرار بده

در هنگام کینه و عداوت،به من توفیق عشق افروزی عطا بفرما

در هنگام درد،به من توفیق مرهم نهادن عطا بفرما

در هنگام شک ،به من توفیق ده تا بذر باور و یقین بکارم

در هنگام یاس،امیدواری را بشارت دهم

در تاریکی،روشنی و در غم،شادی بیافرینم

قدیس فرانسیس اسیزی