برچسب ها بـ ‘ای کاش’

تصویر نوشته 80

سه شنبه, 7 آگوست, 2018

واگویه ها 36

سه شنبه, 11 دسامبر, 2012

شهرزاد هزار و یک شب قصه گفت

تا جان وارهاند

شاد گشت که زنده مانده

اما سرانجام رفت و این دنیا به دیگران وانهاد

قصه گویان زمان حال

تا کی زنده اید؟

فرصت ها را دریابید

ای کاش

ما برای زنده ماندن نیازی به قصه گفتن نداشته باشیم.

ای کاش….

شنبه, 1 سپتامبر, 2012

ای کاش امروزمان پر از صلح و آرامش باشد.

ای کاش به خالق آنچنان باور داشته باشید که چرایی برای آنچه هستید به میان نیاورید.ای کاش پیامدهای بیکرانی را که زاییدهَ دعا کردن است را از خاطر نمی بردید.

ای کاش از نعماتی که دریافت می دارید استفاده کنید و عشقی که نصیب تان می شود را به دیگران منتقل کنید.

ای کاش گنجایش دانستن این مطلب که مخلوق هستید را داشته باشید. 
بگذارید این حضور در مغز استخوان تان جاری شود، به

وجود تان اجازه دهید آواز بخواند، پایکوبی کند ستایش کند و عشق بورزد

 

کمی بیاندیشیم(8)

سه شنبه, 15 می, 2012

نصف اشباهاتمان ناشی از این است که
وقتی باید فکر کنیم، احساس می کنیم
و وقتی که باید احساس کنیم، فکر می کنیم

***********
سر آخر، چیزی که به حساب می آید تعداد سالهای زندگی شما نیست
بلکه زندگی ای است که در آن سالها کرده اید

***********
همیشه در زندگیت جوری زندگی کن که 
“ای کاش”
تکیه کلام پیریت نشود

***********
چه داروی تلخی است وفاداری به خائن،
صداقت با دروغگو،
و مهربانی با سنگدل …

***********
مشکلات امروز تو برای امروز کافی ست، 
مشکلات فردا را به امروز اضافه نکن …

***********
اگر حق با شماست، خشمگین شدن نیازی نیست
و اگر حق با شما نیست، هیـچ حقی برای عصبانی بودن ندارید …