برچسب ها بـ ‘الهی’

عقل و عشق 3

چهار شنبه, 9 آگوست, 2017

منظور این است که باید در همه نوع عشقی – زمینی،موضوعی،الهی و… – باید معشوقی عاقل یا قابل عاقل شدن برگزید. همه عاشق فرزندان خود هستند اما اگر عاشقانه تربیتشان نکنیم، اجتماع و دنیا را تهدید به نابودی کرده ایم.
عشق به همسر یا معشوقه ای که احساس بر او حاکم است،بسیاری را به ورطه بی آبرویی و زحمت و رنج بیحاصل کشانده است.
آری،عشق در ذات آدمی است و تنها باید به مدد عقل آنرا در راه لذات خوب و نعمات حلال زندگی صرف کرد،مانند عشق به فرزندان،عشق به خانواده،عشق به همنوعان،عشق به طبیعت و در نهایت عشق به خالق همه خوبی ها.
آنقدر در زندگی نعمتهای زیادی برای عشق ورزیدن به آنها و لذت بردن از بودن در این جهان وجود دارد که واقعا جای تعجب و سوال است که چرا ما آدمیان اینگونه در آلودگی های مختلف دست و پا می زنیم؟!

سخنانی از شیخ ابوالحسن خرقانی

سه شنبه, 3 دسامبر, 2013

هرکه در این سرای آید

نانش دهید و از ایمانش مپرسید

خدایی که به او جان داده

من که باشم که نانش ندهم؟

**********************

ای بسا کسانی که بر پشت زمین می روند،و زنده اند

ایشان مردگان اند

وای بسا کسانی که در شکم خاک خفته اند

و ایشان زندگان اند

***************************** 

بنده ی نیک آن بود که دو دست وی راست بود،

یعنی آنچه به هر دو دست کند نیکی بود،

تا فرشتگان دست راست نویسند

چیزی نباشد که فرشتگان دست چپ نویسند.

*************************** 

تا تو طالب دنیا باشی

دنیا بر تو سلطان است،

و چو از وی روی برگردانی،

توبر وی سلطان باشی.

*************************** 

بهترین چیز ها،دلی است که در وی ،

هیچ بدی نباشد.

******************************  

الهی خلق تو شکر نعمت های تو کنند،

من شکر بودن تو کنم

نعمت، بودن توست.

عارفانه ها 33

چهار شنبه, 5 دسامبر, 2012

الهی

هرچند که ما گنهکاریم تو غفاری

هرچند که ما زشت کاریم تو ستاری

ملکا

گنج فضل،تو داری

بی نظیر و بی یاری

سزد که جفاهای ما درگذاری

الهی

در الهیت یکتایی و در احدیت بی همتایی و در ذات و صفات از خلق جدایی

متصف به بهایی،متحد به کبریایی،مایه هر بینوا و پناه هر گدایی

همه را خدایی

تا دوست کرایی

 

خواجه عبدالله انصاری

عارفانه ها 30

چهار شنبه, 14 نوامبر, 2012

الهی

تو دوست می داری که من تو را دوست دارم

با آنکه بی نیازی از من

پس چگونه دوست ندارم که تو مرا دوست داری

با این همه احتیاج که به تو دارم

الهی

شیرین ترین عطاها در دل من،رجای توست

و خوش ترین سخنان بر زبان من،ثنای توست

و دوست ترین وقتها بر من،لقای توست

 

عطار نیشابوری

عارفانه ها 27

چهار شنبه, 24 اکتبر, 2012

الهی

بر رخ از خجالت گرد داریم

و در دل از حسرت،درد داریم

و روی از شرم گناه،زرد داریم

اگر بر گناه مصریم،بر یگانگی مقریم

الهی

در دلهای ما،جز تخم محبت مکار

و بر جانهای ما،جز باران رحمت مبار

الهی

به لطف،ما را دست گیر و پای دار

که دل،در قرب کرم است و جان در انتظار

و در پیش،حجاب بسیار

الهی

حجاب ها از راه بردار و ما را به ما مگذار

 

خواجه عبدالله انصاری

عارفانه ها 12

چهار شنبه, 4 جولای, 2012

الهی،همه از تو ترسند و من از خود

از تو همه نیکی دیده ام و از خویش همه بد

الهی از بوده نالم یا از نبوده؟

از بوده محال است و از نبوده،بیهوده

الهی همچون بید می لرزم که مبادا به هیچ میرزم!

 

خواجه عبدالله انصاری

تقدیم به حسین و سالکان راه او در بستر زمان

چهار شنبه, 8 دسامبر, 2010

این مطلب را می بایست دیروز و به مناسبت آغاز محرم می آوردم،اما دیروز وبسایت من قطع بود پس اینک تقدیمتان می کنم:

الهی به مستان میخانه ات

به عقل آفرینان دیوانه ات

به مستان افتاده در پای خم

به رندان پیمانه پیمای خم

الهی به آنان که در تو گمند

نهان از دل و دیده مردمند

به خمخانه وحدتم راه ده

دل زنده و جان آگاه ده

مئی ده که چون ریزیش در سبو

برآرد سبو از دل آواز هو

مئی کو مرا وارهاند ز من

ز آیین کیفیت ما و من

دماغم ز میخانه بویی شنید

حذر کن که دیوانه هویی کشید

تو در حلقه می پرستان درآی

که چیزی نبینی به غیر خدای

بزن هرچه خواهیم،از پا به سر

سر مست ،از پا ندارد خبر

الهی به جان خراباتیان

کزین محنت هستیم،وارهان