برچسب ها بـ ‘احمق’

تکه های ناب 120

چهار شنبه, 12 ژوئن, 2019

جرج کارلین:

تا حالا دقت کردین هر کس از شما آروم تر رانندگی میکنه احمقه و هر کس سریع تر میرونه دیوونه اس؟!

تصویر نوشته 94

سه شنبه, 13 نوامبر, 2018

کمی بیاندیشیم 21

سه شنبه, 14 آگوست, 2012

 

 

به قـــول ژان پل سارتر

از همه اندوهگین تر شخصی است كه از همه بیشتر می خندد

 

 

به قـــول مارک تواین

آنجا كه آزادي نيست،  اگر رای دادن چیزی را تغییر می داد، اجازه نمی

دادند که رای بدهید

 

 

به قـــول برتراند راسل

مشکل دنیا این است، که احمق ها کامل به خود یقین دارند، در حالیکه

دانایان، سرشار از شک و تردیدند