برچسب ها بـ ‘احمق’

تصویر نوشته 169

سه شنبه, 7 جولای, 2020

نقد و تحلیل جباریت 11

یکشنبه, 22 سپتامبر, 2019

اين تنها آدم هاي احمق و خودخواه و يا افراد خودكامه هستند كه مي توانند آن قدر ترسو و بزدل باشند كه نخواهند اقرار كنند زماني آنان نيزترس را تجربه كرده اند. چرا كه ترس رايج ترين دريافت حسي است كه عموم مردم آن را تجربه مي كنند. از طرف ديگر هراس موضوع ديگري است كه مي بايست آن را از ترس به وضوح متمايز كرد . مفهوم ترس،ارزيابي كم و بيش واقعي از ميان خطرات احتمالي در يك موقعيت خاص است،در حالی که مفهوم هراس انعکاس وضعیت انسان در یک موقعیت خاص است كه آن موقعيت الزاماً خطرناك نيست، ولي به علت هراس، منجر به ادراكي ناقص، مخدوش و جهت دار مي شود . ترس، زادة ادراك است. در صورتي كه هراس ادراكي را پديد مي آورد كه توجيه كنندة اين حالت باشد . گسترة ترس، متناسب با حدود و اندازة خطرات احتمالي محدود است، در حالي كه هراس همان گونه كه اشتباه و خطا كردن حد و اندازة خاصي ندارد، نامحدود است.

تکه های ناب 120

چهار شنبه, 12 ژوئن, 2019

جرج کارلین:

تا حالا دقت کردین هر کس از شما آروم تر رانندگی میکنه احمقه و هر کس سریع تر میرونه دیوونه اس؟!

تصویر نوشته 94

سه شنبه, 13 نوامبر, 2018

کمی بیاندیشیم 21

سه شنبه, 14 آگوست, 2012

 

 

به قـــول ژان پل سارتر

از همه اندوهگین تر شخصی است كه از همه بیشتر می خندد

 

 

به قـــول مارک تواین

آنجا كه آزادي نيست،  اگر رای دادن چیزی را تغییر می داد، اجازه نمی

دادند که رای بدهید

 

 

به قـــول برتراند راسل

مشکل دنیا این است، که احمق ها کامل به خود یقین دارند، در حالیکه

دانایان، سرشار از شک و تردیدند