برچسب ها بـ ‘آزار’

تصویر نوشته 102

سه شنبه, 8 ژانویه, 2019

کمی بیاندیشیم 27

سه شنبه, 25 سپتامبر, 2012

 

هوس بازان کسي را که زيبا ميبينند دوست دارند… اما عاشقان کسي را که دوست دارند زيبا ميبينند

وقتي تو زندگي به يک در بزرگ رسيدي نترس و نا اميد نشو… چون اگه قرار بود در باز نشه جاش ديوار ميذاشتن

آنچه که هستي هديه خداوند است و آنچه که ميشوي هديه تو به خداوند… پس بي نظير باش

شريف ترين دلها دلي است که انديشه آزار ديگران در آن نباشد

بدبختي تنها در باغچه اي که خودت کاشته اي ميرويد

روایت ششم

شنبه, 27 نوامبر, 2010

شیخ ما می گوید:

کسی بود که مدام به حسرت می گفت:

کاش زودتر زاده شده بودم.کاش پیامبر را دیده بودم.کاش به خدمت رسول خدا رسیده بودم.

جوانمرد به او گفت:

هنوز هم روزگار رسول خداست و هنوز هم عصر پیامبر است.اگر روز را به شب آری و کسی را نیازرده باشی،آن روز تا شب با پیامبر زندگی کرده ای،ولی اگر هزار نماز کنی و هزار حج بگزاری و کسی را بیازاری،نه خدا تو را دوست خواهد داشت و نه پیامبرش،و هیچ طاعت از تو مقبول نخواهد بود.