برچسب ها بـ ‘آزادی بخش’

تکه های ناب 48

چهار شنبه, 15 می, 2019

من آزادی بخش نیستم.
آزادی بخش وجود ندارد،
بلکه این مردم هستند که باید خود را آزاد کنند.

ارنستو چه گوارا