برچسب ها بـ ‘آزادي’

عشق و نفرت

سه شنبه, 26 جولای, 2011

نفرت ميل به جدايي و دور شدن است،وعشق ميل به نزديك بودن و يكي شدن

هرگاه نفرت وجودتان را فرا مي گيرد،دوست داريد از فرد مورد علاقه خود دور شويد

در زندگي عادي،لازمه نزديك شدن دوباره،همين دور شدن است

درست مثل غذا خوردن،هنگامي كه گرسنه هستيد،غذا مي خوريد

و وقتي سير شديد،دست از غذا مي كشيد.عشق نيز مانند غذاست.

غذايي بسيار ظريف،در واقع ما با عشق تغذيه مي شويم.

هنگامي كه به شخصي عشق مي ورزيد

عشق تان باعث مي شود اين نياز ظريف گرسنگي ارضا شود و از بين برود

سپس ناگهان احساس سيري و رضايت مي كنيد

و اين ميل در شما بوجود ميايد كه از او جدا شويد و دور بمانيد

ولي وقتي دوباره احساس گرسنگي كنيد

دوست خواهيد داشت به معشوقتان نزديك شويد

به يكديگر محبت بورزيد و يكي شويد

عشق سكه اي است با دورو

كه يك روي آن نياز و گرسنگي است و روي ديگرش رضايت و سيري

در واقع رضايت و سيربودن را با نفرت اشتباه مي گيريد

هرگاه متوجه شويد كه نفرت در حقيقت فرصتي است كه به خودتان مي دهيد

تا دوباره احساس نياز و گرسنگي كنيد

نه تنها نفرتتان بخشي از عشقتان خواهد شد ،بلكه آن را تقويت نيز مي كند

در اين صورت عصبانيت نيز بخشي از مهرباني تان مي شود و آن را تقويت مي كند

مهرباني كه عصبانيتي در آن نباشد،توخالي و يك بعدي است

و انرژي اي در آن وجود ندارد.عشق بدوننفرت،كاملا بي رنگ و بوست.

در اين صورت ازدواج،مثل زنداني است كه گرفتارش مي شويد

و رهايي از آن امكانپذير نيست،ولي با عشقي كه با تفر همراه است

نوعي آزادي و رهايي وجود دارد كه به آن رنگ و بو مي دهد

در زندگي هاي شما طلاق متاسفانه به اين دليل رخ مي دهد

كه هرروز آن را به تاخير مي اندازيد

شما طلاق و جدايي را هرروز به تعويق مي اندازيد

و مشكلات آنقدر روي هم انباشته مي شود

كه ناگهان روزي ازدواج و زندگي مشترك را نابود مي سازد

راه چاره اين است كه هرروز همسرتان را طلاق دهيد و دوباره با او ازدواج كنيد

درست مثل شب و روز،گرسنگي و سيري،تابستان و زمستان

و مرگ و زندگي كه پيوسته در حال تغييرند و اين تغيير ريتم خاص خودش را دارد

هنگامي كه عشق مي ورزيد،كاملا عشق بورزيد

و هنگامي كه متنفر هستيد،كاملا نفرت داشته باشيد

و ناگهان زيابيي هردو را درك خواهيد كرد

نفرت كامل درست مثل عشق كامل،زيبايي خودش را دارد

زندگي همواره در تغيير است

و هرچه اين تغيير را بهتر درك و قبول كنيد

متوجه مي شويد كه نفرت هرگز در مقابل عشق نيست

بلكه عشق را كامل مي كند

“اشو”

 

آزادي

چهار شنبه, 9 فوریه, 2011

 

پشه ای در استکان آمد فرود

تا بنوشد آنچه وا پس مانده بود

 

کودکی -از شیطنت- بازی کنان

بست با دستش دهان استکان

 

پشه دیگر طعمه اش را لب نزد

جست تا از دام کودک وا رهد

 

خشک لب، میگشت، حیران، راه جو

زیر و بالا ، بسته هر سو راه او

 

روزنی میجست در دیوار و در

تا به آزادی رسد بار دگر

 

هر چه بر جست تکاپو می فزود

راه بیرون رفتن از چاهش نبود

 

آنقدر کوبید بر دیوار سر

تا فرو افتاد خونین بال و پر

 

جان گرامی بود و آن نعمت لذیذ

لیک آزادی گرامی تر ، عزیز

 

فریدون مشیری

از افلاطون

یکشنبه, 30 ژانویه, 2011

 

بي صبري انسان را از هيچ رنجي نمي رهاند، بلكه درد جديدي براي از پا درآوردن شخص بوجود مي آورد.

***********

درجهان یگانه مایه نیكبختی انسان محبت است.

***********

 

نیرومند ترین مردم كسی است كه بر خشم خود غلبه كند.

*************

 

زینت انسان به سه چیز است علم ،محبت ،آزادی.

*************

 

عوام ثروتمندان را محترم می دانند و خواص دانشمندان را.

*************

 

به عقیده من تنها موضو عی كه شایسته است مغز انسان را نگران بدارد آینده فرزندان اوست و اندیشه این موضوع كه چه كار كند تا فرزندان او خوشبخت شوند ؟

*************

 

كسی كه در ایام موفقیت و خوشی تو را ثنا گوید با آنچه در تو نیست ، البته در روز ناسازی و اقتراق هم از دروغ و بهتان در حق تو دریغ نخواهد كرد.

*************

 

سزاوار است مرد عاقل هنگام تناول لذائذ یاد اورد تلخی دوا را، و زیاد نخورد.

************

 

آانان كه می خواهند خوب زندگی كنند باید به حقیقت نزدیك بشوند زیرا پس از نیل به مقام حقیقت یابی است كه دست از غم و اندوه دنیا دست بر می دارند.

**************

 

درغگو از دروغگوی دیگر در حذر است .

**************

 

با دوست طوری رفتار كن كه به حاكم محتاج نشوی وبا دشمن طوری معامله نما كه اگر كار به محاكمه كشید ظفر تو را باشد.

*************

 

از نزدیكی به كسی كه قادر به حفظ اسرار و رموز خود نیست پرهیز نما.

*************

 

رقت به سه كس واجب است :

1-عاقلی كه حكم جاهلی بر او روان باشد .

2-قویی كه گرفتار ضعیفی گردد.

3-كریمی كه محتاج لئیمی باشد.