برچسب ها بـ ‘آدما’

دویدم و دویدم

دوشنبه, 14 می, 2012

دویدم و دویدم

تو کوه و دشت و صحرا

بیابونا و شهرا

به هرکسی رسیدم

خیری ازش ندیدم

به فکر من نبودند

غم منو نخوردند

حالی به من ندادند

حال منو گرفتند

من اونقدر دویدم

که چشمای غمینم

دیگه جایی ندیدند

افتادم و نالیدم

که آدما کجایید؟

شما که شکل مایید

چرا غمم ندارید؟

چرا دردم ندانید؟

اما به من خندیدند

من رو قابل ندیدند

مجبور شدم بلند شم

هر طوری بود بایستم

بازم تو جاده درد

دویدم و دویدم

دویدم و دویدم

یکی بود یکی نبود

دوشنبه, 7 می, 2012

یکی بود یکی نبود

همیشه اینطوری بود

اونکه بود،پولداره بود

اون که بود ظالمه بود

صاحب پست و مقام

صاحب جون همه

که کسی نمی دونست

از کجا آورده بود

این همه زور و زرو

یکی هم هیچوقت نبود

یعنی راستشو بخوای

این یکی هم همیشه پیش ما بود

اما چون فقیر و بی حاشیه بود

هیچکی اونو نمی دید

به نظر نمی اومد

جزو آدما نبود

این شده که ما می گیم

یکی بود یکی نبود