دل نوشته 45

7 مارس , 2020

خدایا،من را تو خلق کردی.
پدر و مادرم را هم که تو خلق کردی.
همسر و بچه هایم را که تو خلق کردی.
دوستان و یاران یکرنگم را هم که تو خلق کردی.
حتی دشمنان من را هم تو خلق کردی تا با دشمنی خودشون حواس من را جمع کنند که خطایی نکنم تا من را رسوا کنند!
همه ذخایر جهان را هم که تو خلق کردی.
همه خوبی ها را تو خلق کردی و خیلی از این خوبی ها را ما آدم ها به بدی تبدیل کردیم تا با اونها،همدیگر را اذیت کنیم.
برای در امان موندن از شر این بدی ها ،به چه کسی جز تو می توان پناه برد؟
پس چطوری تو را ستایش نکنم.
خدا جون خیلی ارادت دارم،اگرچه ارادتمندی گمراه و سرگردون و گیج گیج گیج!

کلید توسعه ایران 25

4 مارس , 2020

یکی ازویژگی های مدرن مدرسه مدرن این است که مدرسه اصلی ترین نهاد مدیریت اجتماعی و فرهنگی جامعه جدید به حساب می آید.امروزه حدود هفتاد و پنج درصد جمعیت ایران شهرنشین است و این جمعیت اکنون تجربه حدود نیم قرن زندگی شهری را پشت سرگذاشته،ارزش های شهری و زندگی شهری را فراگرفته و درونی کرده است.اکثریت مردم امروز ایران نه تنها سالهاست که شهرنشین شده اند و شیوه زندگی شهری را از راه زیستن در شهر و تجربه کردن مدرنیته شهری شده به طور تجربی فرامی گیرند،بلکه در نتیجه توسعه آموزش عالی،بخش زیادی از مردم دارای تحصیلات دانشگاهی شده اند. در عین حال، انبوه شیکه های رادیویی،تلویزیونی،ماهواره ای و شبکه های مجازی به ارائه اطلاعات و آموزش فرهنگی مردم می پردازند. در این شرایط، رسانه ها و والدین عمدتا مسئولیت تمدن آموزی به فرزندان نسل جدید را بر عهده دارند و نه نهاد مدرسه. در آینده میان مدتی که اشاره کردیم – در پنجاه سال آینده – به طور کامل این وظیفه از مدرسه گرفته خواهد شد. انقلاب رسانه و تحول خانواده به شدت عملکرد نظام مدرسه ای را از ابعاد مختلف متاثر ساخته و بیش از اینها متاثر خواهند ساخت.

تصویر نوشته 155

3 مارس , 2020

دوباره می سازمت وطن

2 مارس , 2020

دوباره می‌سازمت وطن!
اگر چه با خشت جان خویش
ستون به سقف تو می زنم،
اگر چه با استخوان خویش
دوباره می بویم از تو گُل،
به میل نسل جوان تو
دوباره می شویم از تو خون،
به سیل اشک روان خویش

نقد و تحلیل جباریت 33

1 مارس , 2020

جمع ديگري كه آرزوي”رییس شدن” را در سر مي پرورانند، ساده انگارانه فكر مي كنند كه اگر اين مسائل را افشا كرده و براي مردم بازگو كنند جناب خودكامه دستگير شده و به عقوبت مي رسد. اما همة آنان به شدت دراشتباهند. اطلاعات شخصي آن ها به هيچ كاري نمي آيد چرا كه جنبش هاي توده اي از قانون مندي هاي خاص خودش تبعيت مي كند و با قول و قرارها و قواعد گروه هايي كه آن ها را تأسيس كرده و هدايت آن را بر عهده دارند ،تفاوت بسيار دارد . در اين جاست كه انشعابيون و همچنين آناني كه به فرد خودكامه وفادار مانده اند در كمال حيرت و با نگراني مي فهمند كه افسانه پردازي هايشان در خصوص فرد خودكامه شكل يك واقعيت مستقل به خود گرفته و با افشاي آن كاري از پيش نمي رود. اين واقعيت از نظر خود فرد قدرت طلب نيز دور نمي ماند. بنابراين او گستاخ تر و با شك و ظن بيشتري عمل مي كند. او نيك مي داند كه چه كارهايي را مي تواند انجام دهد كه قبلاً حتي تصور آن ممكن نبوده است . با اين وجود به اشتباه رفته ايم اگر فكر كنيم كه اين وضعيت باعث تقويت اعتماد به نفس او شده و صلابت دروني بيشتري برايش به ارمغان مي آورد. شكي وجود ندارد كه اوبه مقام والايي رسيده است ولي با اين وجود نه تنها احساس آرامش وتعادل دروني نمي كند بلكه از آرزوي هميشگي اش احساس دوري بيشتري مي كند و آن فاصلة اوليه بين موقعيت ضعيف و ناتوان او تا هدف غايي (جبران ضعف ها و كمبودها ) نه تنها كم نشده بلكه بيشتر هم شده است.
حالا آن شك و ترديد دروني به شكل احساس عدم اطمينان بر تمام وجود اوسيطره يافته است چرا كه اكنون با دست يابي به آن چيز هايي كه دارد، يك مبناي واقعي براي ترس و نگرانيش به وجود آمده كه در واقع ترس و واهمه براي از دست دادن آن همه دستاورهاي فراوان است . او با خود مي انديشد كه اگر روزي بدشانسي بياورد آن وقت همه چيز را يك باره ازدست خواهد داد . او خود از احتمال فرا رسيدن آن روز به خوبي آگاه است.

دل نوشته 44

29 فوریه , 2020

بسم الله الرحمن الرحیم
اگر همه قران تو همین یک عبارت بود هم،بس بود!با همین چند کلمه هم تکلیف ما را روشن کردی و هم خیال ما را راحت.قربونت برم خدا جون!
رفتم کلی گشتم و گشتم و پرسیدم تا شیخ بهایی به من گفت:
«خداوند به همه رحم می کند،حتی اگر کافر باشند.خدا به همه روزی می رساند،چه کافر چه مسلمان.خدا همه بنده هاش رو دوست داره ،با هر عقیده و مرامی،حتی اونها که قبولش ندارند!مگر می شه یک پدر بچه اش را دوست نداشته باشه.برای همین رحمانی.
پس دیگه چه نیازی به رحیم بودن توست ؟ شیخ بهایی گفت : خدا برای اینکه بنده های گناهکار خودش رو بعد از توبه کردن ببخشه ،رحیم هم هست.
خدا به پیغمبرش در اولین جمله وحی گفت: بخوان به نام خدایی که تو را خلق کرد.اما پیغمبر نمی دونست که به چه عنوانی باید خدا را صدا کنه و بخونه.تا اینکه وحی اومد:خدا را با صفات بخشندگی و رحمش خطاب کن تا بنده هاش به عاقبت به خیری خودشون امیدوار باشند.
خدایا چطور می شه دوستت نداشت؟

کلید توسعه ایران 24

26 فوریه , 2020

در جهان امروزی،رسانه ها،اینترنت،فضای مجازی ،ماهواره ها و مناسبات دانش آموزان با والدین آن ها، در کنار مدرسه و بیش از مدرسه در فرایندهای یاددهی و یادگیری دانش آموزان سهیم هستند. از این رو مدرسه در این بستر جدید و امروزی،میدان معنایی است که دیگر مانند گذشته چندان مکان مند و یا نهادمند نیست. بر این اساس مس توان گفت: در آینده مدرسه ساختار متمرکز و مرکز محور خود را از دست می دهد،یا به شدت این مرکزیت تضعیف می شود.
همچنین بر اساس این دیدگاه می توان گفت: در آینده،دولت نمی تواند مانند گذشته یا حتی مانند امروز،قدرت همه جانبه ای برای کنترل و نظارت بر عملکرد مدرسه در خدمت هدف های سیاسی خود داشته باشد. نیروهای رسانه ای و قدرت خانواده ،بر قدرت دولتی پیشی خواهد گرفت. دیوارهای مدرسه از دور آموزش کنار می روند و آموزش بیش از آنکه در نظام مدرسه ای رخ دهد،در میدان معنایی مدرسه خواهد بود.
دانش آموزان از حقوق بشر برخورداری بیشتری دارند تا از حقوق سنتی جامعه پدرسالار.

تصویر نوشته 154

25 فوریه , 2020