از استاد شهریار

7 سپتامبر , 2020

زندگانيم و زمين زندان ماست
زندگاني درد بي درمان ماست
راندگانيم از بهشت جاودان
وين زمين زندان جاويدان ماست
گندم آدم چه باما كرده است
كآسياي چرخ سرگردان ماست
جسم قبر و جامه قبر و خانه قبر
باز لفظ زندگان عنوان ماست
جمع آب و آتشيم و خاك و باد
اين بناي خانه ي ويران ماست
نور را ماني ، كه اندر لانه ها
روز باران هر نم طوفان ماست
احتياج اين كاسه دريوزگي
كوزه آب و تغار و نان ماست
آبروي مابه صددر ريخته است
لقمه ناني كه در انبان ماست
جز به اشك توبه نتوان پاك كرد
لكه ننگي كه بر دامان ماست
ميزبان را نيز با خود مي برد
مهلت عمري كه خود مهمان ماست

نقد و تحلیل جباریت 52

6 سپتامبر , 2020

انسان به خاطر دست يابي به آن سراب آزادي هايش را فدا مي كند و به محض اين كه اين آزادي ها از بين رفتند، آن وقت ارزش هاي از دست رفته را خاطرنشان مي سازد. به همين دليل آزادي هاي از دست رفته ديگر به آساني به كسي داده نمي شود. زيرا در چنين شرايطي براي كسب آزادي راهي جز مبارزه وجود ندارد و آنچه بدون تلاش و مبارزه به دست مي آيد پشيزي نمي ارزد.
زندگي سرد و كسالت بار روزمره باعث مي شود تا آزادي هاي موجود ناچيز شمرده شوند، اما پس از يورش سلطة غيرمنتظرة نظام استبدادي قدر و ارزش آن ها دوباره درك مي شود و اهميت آن ها در زندگي براي مردم روشن مي شود. فهم تاريخي نيازمند گذشتن از موانعي است كه نه مي توان آن ها را دور زد و نه مي توان برايشان تخفيف قائل شد . همين كه روزگار استبداد به عنوان مرحله گذار به سر آمد، مجدداً همان مشكلات و موانعي كه استبداد رفع و رجوع اعجازگونه آ ن را وعده داده بود، بر سر راه تحول جامعه خود مي نمايند.

کرونا و بشریت 17

5 سپتامبر , 2020

اما وقوع رنسانس و اختراعات و مکشوفات حاصل از آن ، در کنار رواج خرافات و دستورات زائد افرادی که خود را متولی حفاظت از هریک از ادیان الهی می دانستند ، بسیاری را به این نتیجه رساند که دین عاملی بازدارنده برای پیشرفت و کمال انسانی است.
منازعه میان علم و دین را در جای خود تحلیل خواهیم کرد اما نتیجه این انحراف بشریت از دین الهی واقعی و فاصله گرفتن خدا باوران با اعتقادات خرافی خود از دین و خدا ناباوران با عدم اعتقاد به ادیان الهی اصیل به عنوان روش درست زندگی،باعث گردید تا با نادیده گرفتن هرچه بیشتر دستورات دینی،از انسانیت خود دائما دورتر و دورتر شویم و با دستبرد در درون و بیرون خود زمینه را برای بروز اتفاقات و بلاهای غیر طبیعی آماده سازیم. کرونا یکی از همین خروجی های انحراف از فطرت اولیه آدمی است.
می گویند کرونا نتیجه خوردن گوشت خفاش در بخشی از عالم است. جایی که بدون توجه به آنچه که در مورد خوردن یا نخوردن مواد غذایی توصیه شده،همه چیز را قابل خوردن می دانند.
در زمینه زیست محیطی نیز اینچنین است. طبیعتی را که خداوند خالق جهان ، به مناسب ترین شکل برای رشد جسمی و روحی انسان آفریده با چنان شتاب و حرصی در حال نابود کردنش هستیم که مایه اعجاب حتی خود عاملین این کار است اما همچنان ادمه می دهیم!؟

کلید توسعه ایران 45

2 سپتامبر , 2020

نخستین اصل تفکر انتقادی،پرسشگری است.
هم در خانواده و هم در مدرسه،والدین و معلمینی موفق تر هستند که از همان ابتدا حقایق را عرضه نکنند و به تعبیر حکیمانه امیل شارتیه ذهن فرزندان را گرسنه کنند.
جمع آوری اطلاعات و ارزیابی آن نیز گام های دوم و سوم در این زمینه هستند و گام چهارم در این خصوص نتیجه گیری و تصمیم است و اینکه فرد بتواند به صحیح ترین راه حل برای مسائل فراروی خود دست یابد.
تفکر انتقادی را عبارت از فرایندی پیچیده تر از تفکر عادی و ساده دانسته اند که شامل داوری و قضاوت بر اساس اندیشه خود و دیگران بر مبنای جمع آوری اطلاعات،بررسی،تحلیل،ارزیابی و نهایتا رسیدن به نتیجه اتفاق است.آنچه در اینجا ارزشمند تلقی می شود،این است که ما خودمان این مسیر را طی می کنیم.
فرزندانی که از کودکی در محیط خانه و مدرسه منقدانه رشد می کنند،اجازه نمی دهند قدرت انتخاب و استقلال عمل آنها ربوده شود.با تفکر انتقادی،شهروندانی تربیت می شوند که با احساس زندگی می کنند،اما با عقل تصمیم می گیرند.در واقع اینها کسانی هستند که سطح انتظارشان از محیط و جامعه بالاتر از دیگران است و به راحتی سر تعظیم در برابر هیچ قدرتی اعم از امپراتوری تبلیغات و غول های اقتصادی ،ایدئولوژی های فریبنده و حکومت های خودکامه فرو نمی آورند.

تصویر نوشته 177

1 سپتامبر , 2020

بازهم از عشق

31 آگوست , 2020

بنویسید به دیوار سکوت،
عشق سرمایه ی هر انسان است
بنشانیدبه لب حرف قشنگ،
حرف بد؛ وسوسه ی شیطان است
و بدانیدکه فردا دیر است،
و اگر غصه بیاید امروز
تاهمیشه دلتان نابود است
پس بسازید رهی را که کنون،
تا به ابد سوی صداقت برود
و بکارید به هرخانه گلی،
که فقط بوی محبت بدهد

کلید توسعه ایران 44

26 آگوست , 2020

متاسفانه واژه انتقاد در فرهنگ عمومی ما دچار کژتابی شده و بار معنایی منفی نظیر گلایه و شکایت را به ذهن متبادر می کند و عموما وقتی با واژه های انتقاد و منتقد روبرو می شویم ناخودآگاه به یاد آدم های اهل گله کردن و نق زدن می افتیم،در حالی که مفهوم تفکر انتقادی این چیزها نیست.
در نظام تربیتی ما چه در خانواده و چه در مدارس،بچه هایی که زیاد سوال می پرسند،معمولا تحمل نمی شوند.گویی ما به راحت پذیرفتن،زود قانع شدن و زود تن به یک تصمیم دادن عادت کرده ایم. حال آنکه در تفکر انتقادی، فرد با دقت،حوصله،مقایسه و ارزیابی با مسائل و موضوع ها برخورد می کند. به همین دلیل،تفکر انتقادی را در عصری که بشر در انبوه اطلاعات و امواج ارتباطات احاطه شده،یک ضرورت فرهنگی و تربیتی برای شهروندان می دانند.
تفکر وقتی انتقادی می شود که ما به یک تصمیم و نتیجه درست برسیم.دستیابی به این شطح از اندیشیدن ،ورزیدگی هایی لازم دارد و اصولی می طلبد.

تصویر نوشته 176

25 آگوست , 2020