آفتاب و آدمها

در سرزمینی که سایه آدمهای کوچک  بزرگ باشد 

    آفتاب در حال غروب است

برچسب: , ,

نظر خود را ثبت کنيد