خیام

این یک دو سه روز نوبت عمر گذشت

چون آب بجویبار و چون باد بدشت
هرگز غم دو روز مرا یاد نگشت

روزیکه نیامده‌ست و روزیکه گذشت

برچسب: ,

نظر خود را ثبت کنيد