کرونا و بشریت44

۴. ساخت دارو به کمک هوش مصنوعی
هوش مصنوعی یکی از بهترین راهکارها در صنایع داروسازی به حساب می‌آید. هوش مصنوعی در شرایط اینچنینی به خوبی نشان می‌دهد اگر روی آن سرمایه‌گذاری کنیم سرعت رسیدن به واکسن و حل مشکل جهانی چندین برابر بیشتر می‌شود و خیلی زودتر از حالت عادی می‌توانیم از مرگ و میر جهانیان جلوگیری کنیم. حالا که این موضوع را با گوشت و پوستمان تجربه کردیم احتمالا میزان سرمایه‌گذاری و بهره گرفتن از هوش مصنوعی در صنایع دارویی بیشتر از همیشه شود.

برچسب: , ,

نظر خود را ثبت کنيد