کرونا و بشریت 43

۳. کنترل بیماری‌ها با استفاده از کلان‌داده و اینترنت اشیا
ویروس کرونا به ما نشان داد اگر بتوانیم به شکل همزمان داده‌ها را جمع‌آوری و تحلیل کنیم، تا چه حد می‌توانیم در مقابله با شرایط اینچنینی موثرتر عمل کنیم. در حال حاضر برخی از کشورهای درگیر کرونا از فناوری جی.پی.اس برای ردگیری افراد ناقل و کنترل عبور و مرور شهروندان استفاده می‌کنند. چنین تجربیاتی به ما نشان می‌دهند برای این که در آینده برای مقابله با شرایط مشابه آماده‌تر باشیم به کدام سو باید حرکت کنیم و چه فناوری‌هایی را توسعه دهیم.

برچسب: , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد