و باز هم از خیام

این کهنه رباط را که عالم نام است
و آرامگه ابلق صبح و شام است
بزمی‌ست که وامانده صد جمشید است
قصریست که تکیه‌گاه صد بهرام است

برچسب: , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد