خدا و غم

گويند كه خدا هميشه با ماست
اي غم نكند خداي مايي

برچسب: ,

نظر خود را ثبت کنيد