فراموشی

واژه هم این روزها ما را فراموش کرده است
این زمان در دل،تنها همان غم مانده است
این همه تنهایی و بی یاور و بی همدمی
هدیه ای است که جان جانان داده است
واژه ها، ای مونس این لحظه های بی کسی
در کجا پنهان شدید،طبعم چه تنها مانده است
ترجمان درد های بیشمار این شبان تیره ام
بازگردید،در دلم سوگی فراوان مانده است

برچسب: , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد