عذاب الهی

گفتی که تو را عذاب خواهم فرمود
من در عجبم که در کجا خواهد بود؟
آنجا که تویی، عذاب نبود آنجا
آنجا که تو نیستی،کجا خواهد بود؟

برچسب: ,

نظر خود را ثبت کنيد