کلید توسعه ایران 42

باید در اندیشه ایجاد یک ساختار کارآمد برای آموزش والدین بود. این کار شدنی است.کما اینکه هم اکنون تمام نوزادان و کودکان در سال های اول زندگی ،تحت حمایت شبکه بهداشت هستند و رشد فیزیکی و واکسیناسیون آنها دقیقا مورد پایش قرار می گیرد.
شاید در گام اول و فوری،بتوان از طریق همین شبکه ها،آموزش های لازم را به والدین داد تا یاد بگیرند که با نوزاد و کودک خود چگونه رفتار کنند،اگر یک مادر بداند که مثلا شیر دادن به فرزندش تنها یک عمل برای سیر کردن فیزیولوژیک او نیست ،بلکه حتی نحوه شیردهی اش ،می تواند آثار روانی مثبت و منفی متعددی داشته باشد،حتما رفتار اصولی تری در این باره خواهد داشت.
همچنین،باید سیستم مهدکودک ها را از بی برنامگی خانمان سوز کنونی خارج کرد.نباید اجازه داد هر فردی صرفا برای رفع بیکاری اش،مربی مهدکودک شود و سرنوشت فرزندان جامعه را به دست گیرد. باید هم تعداد مهد کودک ها را زیاد کرد و هم نیروی انسانی متخصص که بلد باشند با کودکان چگونه رفتار کنند،تربیت کرد.
بی دلیل نیست که در برخی کشورهای حوزه اسکاندیناوی ،اصرار ویژه ای می شود که کودکان حتما به مهدهای کودک فرستاده شوند،زیرا مهدها بخشی از نظام آموزشی هستند که در آن مربیان متخصصی حضور دارند که حتی نوع حرف زدن یا نوع بازی هایشان با کودکان،از پیش طراحی شده است

برچسب: , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد