کرونا و بشریت 11

ما باید یاد بگیریم که از تکنولوژی دیجیتالی برای اهداف رهایی‌بخش از چنبره سودجویی ناعادلانه نظام سرمایه‌داری جهانی استفاده کنیم. البته که این مهم آسان نیست. اولین قدم، آگاهی به شرایط موجود اسارت در چنبره سرمایه‌داری نوین است. پیدا‌کردن راه‌های مقاومت و مبارزه بسیار سخت است و به همت همگانی و برنامه‌ریزی طولانی نیاز دارد؛ باید تمامي‌ پتانسیل‌های خیال‌پرور، حافظه‌ساز و خلاق مغز عاطفی منعطف و مقاوم خود را به‌کار اندازیم. راه دشوار است و مبارزه سنگین.
قبل از اینکه خود را بشناسیم و بر خود مسلط شویم،نباید سراغ یادگیری و مسلط شدن بر علوم دیگر برویم. رفتیم و نتیجه اش را می بینیم. وسیله ای شدیم در دست شیاطین روزگار برای غارت دیگران و خودمان. علم بدون شناختن خود و رسالتی که بر عهده تک تک ماست،سلاحی خواهد شد برای نابودی بشریت و خودمان.
بدگهر را علم و فن آموختن
دادن تیغ است به دست راه‌زن
تیغ دادن در کف زنگی مست
به که آید علم ناکس را به دست
علم و مال و منصب و جاه و قران
فتنه آمد در کف بدگوهران

برچسب: , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد