کلید توسعه ایران 33

صندوق بین المللی پول کشورها را از نظر ثروت بررسی کرده است. سه ملاک در این بررسی عبارت بود از:
– وسعت سرزمین و منابع
– تولید
– نیروی انسانی(سرمایه انسانی)
بر این اساس،ما هفدهمین کشور ثروتمند دنیا بودیم،ولی متاسفانه بر اثر سیاست ها و مدیریت غلط و ناکارآمدی سیستم ها،در حال حاضر در رتبه هجدهم قرار گرفته ایم،سرمایه انسانی برای این کشور مهمترین سرمایه بوده است.
بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، از نظر ثروت،ما در سال 2030 نوزدهمین و در سال 2050بیست و پنجمین کشور ثروتمند خواهیم شد. یعنی از نظر ثروتی هم که داریم تنزل کرده ایم و بیشتر هم سقوط خواهیم کرد.

برچسب: , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد