مرا پذیرا هستی؟

من دردسرم، مرا پذیرا هستی؟
از خود به درم،مرا پذیرا هستی؟
با من منشین وگرنه بدنام شوی
درد و شررم،مرا پذیرا هستی؟
هرجا که رویم،ترس رفیق راه است
عین خطرم ، مرا پذیرا هستی؟
خیری ز وجودم تو را می نرسد
من عین شرم، مرا پذیرا هستی؟
خوی بد و مغروری و پیری و مرض
من پر ضررم،مرا پذیرا هستی؟
با این همه عیب،یک نکویی دارم
مجنون توام، مرا پذیرا هستی؟

برچسب: , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد