دل نوشته 44

بسم الله الرحمن الرحیم
اگر همه قران تو همین یک عبارت بود هم،بس بود!با همین چند کلمه هم تکلیف ما را روشن کردی و هم خیال ما را راحت.قربونت برم خدا جون!
رفتم کلی گشتم و گشتم و پرسیدم تا شیخ بهایی به من گفت:
«خداوند به همه رحم می کند،حتی اگر کافر باشند.خدا به همه روزی می رساند،چه کافر چه مسلمان.خدا همه بنده هاش رو دوست داره ،با هر عقیده و مرامی،حتی اونها که قبولش ندارند!مگر می شه یک پدر بچه اش را دوست نداشته باشه.برای همین رحمانی.
پس دیگه چه نیازی به رحیم بودن توست ؟ شیخ بهایی گفت : خدا برای اینکه بنده های گناهکار خودش رو بعد از توبه کردن ببخشه ،رحیم هم هست.
خدا به پیغمبرش در اولین جمله وحی گفت: بخوان به نام خدایی که تو را خلق کرد.اما پیغمبر نمی دونست که به چه عنوانی باید خدا را صدا کنه و بخونه.تا اینکه وحی اومد:خدا را با صفات بخشندگی و رحمش خطاب کن تا بنده هاش به عاقبت به خیری خودشون امیدوار باشند.
خدایا چطور می شه دوستت نداشت؟

برچسب: , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد