دل نوشته 33

انقدر غر نزنیم و گله نکنیم! آن هم فقط از دیگران.
قبل از هرچیز به خودمان بپردازیم،آنهم با شروع از دور و برمان.
انقدر که از دستمان برمی آید خوب باشیم و خوبی کنیم،
و اصلا به دیگران بد نکنیم.
اینقدر که از دستمان برمی آید،پس بسم الله

برچسب: , ,

نظر خود را ثبت کنيد