دل نوشته 28

رهبر قوی،مردم را ضعیف بار می آورد،
مردم قوی،احتیاج به رهبر ندارند.
“زاپاتا”
مردم قوی نیاز به خادمینی قوی دارند.
مردمی قوی با خادمینی قوی،کشوری آباد می سازند

برچسب: , , ,

نظر خود را ثبت کنيد