دل نوشته 25

علی یار در فیلم شیر سنگی در دل نیمه شب بالای مزار مرادش زمزمه می کند که:
هیچی سر جایش نیست آقا!
مردم دروغ را مثل راست حرف می زنند،
نه دشمنت معلومه ،نه رفیقت.
چه می شه کرد آقا؟
دل میگه یک جور،عقل میگه یک جور،آخه آدم به کدام گوش کنه آقا؟
می شه نشست و هیچ نگفت؟
گفتی با کوه حرف بزن تا دلت واشه،
نمی دانم چه جوره که به کوه هم غریبیم آقا.

برچسب: , ,

نظر خود را ثبت کنيد