دل نوشته 24

دلت گرفته؟
ناراحت نباش!
بلکه خوشحال هم باش
تو هنوز دل داری!
می توانی خدا را در دلت بیابی
مردم این زمانه اکثرشان دلی در سینه ندارند!؟

برچسب: , ,

نظر خود را ثبت کنيد