دل نوشته 21

شایستگان خسته اند!
گل محمد کلمیشی در کتاب کلیدر محمود دولت آبادی ، هنگامی که در پایان داستان برادر و عمویش به او نشان می دهند که در محاصره دشمن یک راه هم برای فرار ایشان بازگذاشته اند و می توانند عقب نشینی کنند و در زمان مناسب دوباره فعالیتهای مبارزه با حکومت ظالم را ادامه دهند،در جواب فقط می گوید:خسته ام.خیلی خسته ام.
در فیلم مسیر سبز هم(که توصیه می کنم حتما ببینید) در پایان فیلم به مرد سیاهپوست قوی هیکلی که متهم به اعدام بخاطر کشتن دو دختر بچه است،هنگامی که زندانبانان به نهاد پاک و قدرت شفابخشی و بخصوص بیگناهی اش پی می برند،اما نمی توانند این بیگناهی را ثابت کنند،پیشنهاد می کنند که موجبات فرارش را فراهم کند و او هم در جواب می گوید: خسته ام.خیلی خسته ام.
شایستگان و قهرمانان پیدا و نهان امروز دنیا حال پرنده ای را دارند که به خاطر خیس شدن زیر باران شدید و در فضای طوفانی و رعد و برق قدرت پرواز ندارند،اگرچه عاشق پروازند.
خسته اند،خیلی خسته اند.
دعایشان کنیم.

برچسب: , , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد