دل نوشته 20

مدت هاست که فکر می کنم که در شرایط سخت زندگی مردم در زمان حاضر چه کارهایی را باید بیشتر رعایت کنیم؟
تا به مطلب زیر برخوردم:
خداوند در سوره آل عمران و در آیه134 میفرماید:
الَّذينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الْکاظِمينَ الْغَيْظَ وَ الْعافينَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنينَ
آنهایی که از مال خود در حال وسعت و تنگدستی انفاق می کنند و خشم خود را فرو می برند و از بدی مردم در می گذرند(چنین کسانی نیکو کارند)و خدادوستدار نیکوکاران است.
آیا نسخه ای بهتر از این در رفتارهای فردی خود سراغ می توان داشت؟
منتظر دیگران نباشیم.بیاییم از خود شروع کنیم و سعی کنیم در هر وضعیتی این دو مورد را تا حد ممکن رعایت کنیم:
– کنترل خود در خشم و عصبانیت.
– کمک به دیگران در حد وسع خود. این کمک حتما نباید مادی باشد.
هردو ویژگی ریشه در عشق به همنوعان دارند.

از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند

برچسب: , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد