دل نوشته 14

داش آکل می گفت:
رو زخم دل مرد هیچ کس نمی تونه مرهم بگذاره.
من می گویم: جز یک نفر. نیمه گمشده آن مرد که خدا برایش آفریده! البته اگر پیدایش کنی.
تازه اگر هم شانس آوردی و پیدایش کردی،شاید خود او به دلت زخم بگذاره که دیگر مرهمی براش نیست جز خدا.
باز هم به قول داش آکل:
کمر مرد را هیچ چیز تا نمی کنه،جز زن!
اما اینجا هم اگر خدا تو را دریابه!
مولوی میفرمایید:
آنکه بی باده کند جان مرا مست کجاست
و من جوابش می دهم:
خانه اش در دل توست،او خداست

برچسب: , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد