تکه های ناب 124

حتي در كوچه بن بست هم راه آسمان باز است. فقط بايد پرواز را آموخت.

برچسب: , ,

نظر خود را ثبت کنيد