تکه های ناب123

به شخصیت خود بیشتر از آبرویتان اهمیت دهید.
زیرا شخصیت شما،جوهر وجود شماست،
اما آبرویتان،تصورات دیگران نسبت به شماست.

برچسب: , ,

نظر خود را ثبت کنيد