از ابوسعید ابوالخیر

از شبنم عشق خاک آدم گل شد
صد فتنه و شور در جهان حاصل شد
سر نشتر عشق بر رگ روح زدند
یک قطره از آن چکید و نامش دل شد

برچسب: , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد