دل نوشته 5

در نخستین روز ماه رمضان اولین سالی که از گرفتن روزه منع شدم،
هنگام اذان مغرب به سختی گریستم.
عزیزی مرا در آن حال دید و گفت:
سعادت در گرفتن یا نگرفتن روزه نیست،
سعادت در اطاعت خداست.
همان خدایی که به من می گوید بگیر،به تو می گوید نگیر.
عجب تکلیف سختی!
بیچاره نمی دانست که سالهاست در این امر درمانده ام و روسیاه!
آی آدم ها که به میهمانی خدا رفته اید،
واماندگان و درماندگان را فراموش نکنید.

برچسب: , , ,

نظر خود را ثبت کنيد