تکه های ناب 121

مارتین لوتر کینگ

مرگ تو درست از لحظه ای آغاز می شود که در برابر آنچه مهم است ،سکوت میکنی.

برچسب: , ,

نظر خود را ثبت کنيد