تکه های ناب 118

چارلز داروین:

اعتماد به نفس جهل و نادانی اغلب اوقات بیشتر از علم و آگاهی ست.

برچسب: ,

نظر خود را ثبت کنيد