تکه های ناب 45

امروز فقط حرفهای احمقانه بی خطرند.

برتولت برشت

برچسب: ,

نظر خود را ثبت کنيد