چرچیل!

ااوريانا فالاچي در يک مصاحبه از وينستون چرچيل سوال مي کند
آآقاي نخست وزير، شما چرا براي ايجاد يک دولت ااستعماري و دست نشانده به آنسوي اقيانوس هند مي رويد و دولت هند شرقي را بوجود مي آوريد ،


اشما اين کاررا نمي توانيد در بيخ گوش خودتان يعني در اايرلند که سالهاست با شما در جنگ و ستيز است انجام دهيد ؟

ووينستون چرچيل بعد از اندکي تامل پاسخ مي دهد:

ببراي انجام اين کار به دو ابزار مهم احتياج هست که اين دوابزار مهم را درايرلند دراختيار نداريم

خبرنگار سوال مي کند اين دوابزار چيست؟ چرچيل در پاسخ مي گويد!

اکثريت نادان و اقليت خائن

برچسب: , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد