تکه های ناب 41

چیزی ویرانگرتر از این نیست که دریابیم ، فریب همان کسانی را خورده ایم که باورشان داشته ایم!

لئو بوسکالیا

برچسب: , , ,

نظر خود را ثبت کنيد