تکه های ناب 39

یک عمل درست، بهتر از هزار نصیحت است.

دکتر محمود حسابی

برچسب: , ,

نظر خود را ثبت کنيد