تکه های ناب 36

انسان به بودن در هر جایی عادت می كند و دیگر برایش سخت است كه از آنجا برود. نحوه فكر كردنش هم بعد از مدتی عادت می شود و عوض كردنش سخت است.

جان اشتاین بك

برچسب: , ,

نظر خود را ثبت کنيد