تکه های ناب 35

صد دِله یاری و یار ِ یک دِله خواهی؟

عین القضات همدانی

برچسب: , ,

نظر خود را ثبت کنيد