تکه های ناب 34

ابلیس می تواند از کتاب مقدس جهت منافع خود آیه بیاورد.

شکسپیر

برچسب: , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد