تکه های ناب 32

ما هم به ذهن سلیم و هم قلب نیازمندیم ،شکوه زندگی این نیست که هرگز به زانو در نیائیم ،در این است که هر بار افتادیم دوباره برخیزیم.

نلسون ماندلا

برچسب: , , ,

نظر خود را ثبت کنيد