تکه های ناب 29

بهترین اشخاص، کسانى هستند که اگر از آنها تعریف کردید، خجل شوند و اگر از آنها بد گفتید،سکوت کنند.

جبران خلیل جبران

برچسب: , ,

نظر خود را ثبت کنيد